Expertises

Strafrecht

Het strafrecht bepaalt aan welke regels de samenleving zich moet houden en welke straffen gegeven moeten worden als men de regels overtreedt.

U kan bij ons terecht voor onder andere de volgende situaties:

 • U begaat een verkeersovertreding en u wordt gedagvaard voor de politierechtbank.
 • U wil klacht indienen tegen een persoon die u heeft aangerand.
 • U wordt verdacht van handelen in verboden middelen.
 • U wordt opgeroepen voor een verhoor bij de politie.
 • U zit in de gevangenis en zou willen vervroegd vrijkomen.
 • U wordt onterecht beschuldigd voor diefstal.

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is de juridische tak van het recht dat de belangrijkste aspecten van het persoonlijke leven regelt zoals bijvoorbeeld: afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding en nationaliteit.

U kan bij ons terecht voor onder andere de volgende situaties:

 • U wil uw kind erkennen.
 • U wil scheiden van uw partner en de impact hiervan op uw kinderen minimaal houden.
 • U wil een kind adopteren.
 • U wil uw naam op uw geboorteakte aanpassen want die is onjuist.

Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht bepaalt welke nationale wetgeving van toepassing is in een internationaal geschil. Het bepaalt ook welke rechtbank van welk land de bevoegdheid heeft om te oordelen over de situatie, en hoe de uitspraak van die rechtbank in andere landen erkend en uitvoerbaar wordt.

U kan bij ons terecht voor onder andere de volgende situaties:

 • U bent getrouwd in het buitenland en u wil het huwelijk in België laten erkennen.
 • U heeft in België een rechtszaak gewonnen en u wil de uitspraak in het buitenland ten uitvoer brengen.
 • Uw oom, die in het buitenland woont, sterft en laat een erfenis na. U wil weten of u erfgenaam bent.
 • U koopt vastgoed in Duitsland maar achteraf blijkt er bedrog in het spel.
 • U wenst te trouwen met uw Marokkaanse partner.

Mensenrechten

Mensenrechten zijn rechten die inherent zijn aan alle mensen, ongeacht ras, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, taal, religie of enige andere status.

U kan bij ons terecht voor onder andere de volgende situaties:

 

 • U wordt geweigerd in een zwembad omdat u een burkini wil dragen.
 • U wordt door uw ouders gedwongen te trouwen met een man die u niet kent.
 • U was het slachtoffer van foltering.
 • U mag volgens de ambtenaar van burgerlijke stand niet trouwen of wettelijk samenwonen met uw partner (van hetzelfde geslacht).
 • U krijgt geen bijstand van een advocaat tijdens een politieverhoor.

Migratierecht

Het migratierecht is het recht dat het verkeer van personen tussen staten regelt. Het omvat ook de bevoegdheden en verplichtingen van die staten en de rechten en plichten van migranten.

U kan bij ons terecht voor onder andere de volgende situaties:

 • U wil de Belgische nationaliteit bekomen.
 • U wil in België asiel aanvragen.
 • U wil uw kind, dat in het buitenland verblijft, naar België halen.
 • U wil samenwonen met uw buitenlandse vriendin maar dit wordt geweigerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • U wil een verblijfsrecht in België bekomen.
 • U wenst hier in België te werken of iemand te werk te stellen.
 • U wenst een zelfstandige activiteit uit te oefenen.

Contact Us About Your Case