Bertrand Vrijens

Advocatenkantoor

Uw partner in België voor juridisch advies, bemiddeling en begeleiding tijdens gerechtelijke procedures.

Het kantoor heeft een jarenlange ervaring in tal van rechtsdomeinen. We hebben bovendien meertalige specialisten in huis op vlak van strafrecht, personen- en familierecht, internationaal privaatrecht, migratierecht en mensenrechten.

 

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren via e-mail of telefoon.

 

Wij hebben een netwerk van medewerkers in Antwerpen, Oudenaarde, Brugge, Kortrijk, Gent en Brussel die te allen tijde ter onze beschikking staan.

 

We maken steeds een eerste inschatting van uw probleem. Dit betekent dat we u volledig vrijblijvend zeggen wat we denken dat er moet gedaan worden, hoeveel het zal kosten en wat de risico’s zijn.

1

Meertalig

Onze advocaten staan u bij in het Nederlands, Frans, Engels, Spaans én Duits

2

Wereldwijd

Heeft u een juridische vraag met een buitenlands element? Wij kunnen u zeker helpen.

3

Laagdrempelig

U kan bij ons terecht voor elk probleem, groot én klein

Heeft u een zaak?

Er wordt steeds rechtvaardig en transparant gehandeld. Dit zonder de persoon achter de zaak uit het oog te verliezen.

Het Team

Ons team van gespecialiseerde advocaten staat voor u klaar.

Ons Team

Bertrand Vrijens

Bertrand Vrijens

is licentiaat Rechten en ingeschreven aan de balie sinds 1986. Tevens is hij ook Voorzitter van de Gemeente- en OCMW raad in Merelbeke. Meester Vrijens is gespecialiseerd in internationaal privaatrecht, personen- en familierecht, mensenrechten, sportrecht, strafrecht, verkeersrecht en migratierecht.

Beroepsrekening
BE88 6301 9020 5541

Derdenrekening
BE89 6301 9505 0285

BTW-nummer
0851.546.370

Lut De Meyer

Lut De Meyer

is licentiaat Rechten en ingeschreven aan de balie sinds 2011. Zij is reeds actief bij ons als juridisch medewerkster sinds 1998. Meester De Meyer is gespecialiseerd in internationaal privaatrecht, personen- en familierecht, mensenrechten en migratierecht.

Beroepsrekening
BE62 6301 9136 1861

Derdenrekening
BE86 6301 9516 3150

BTW-nummer
0819.489.058

Elke Van de Cotte

Elke Van de Cotte

is licentiaat Rechten en ingeschreven aan de balie sinds 1997. Meester Van de Cotte is gespecialiseerd in migratierecht, mensenrechten, internationaal privaatrecht en personen- en familierecht.

Beroepsrekening
BE84 3900 6026 6559

Derdenrekening
BE65 6301 9509 0196

BTW-nummer
0812.593.546

Silke Van Maele

Silke Van Maele

is een Master in de Rechten en ingeschreven aan de balie van Gent sinds 2021. Zij is afgestudeerd aan de Universiteit Gent nadat zij haar masterproefonderzoek over minderjarige pooierslachtoffers heeft afgerond.

Meester Van Maele is in het bijzonder geïnteresseerd in alle rechtsgebieden waar fundamentele mensenrechten centraal staan, zoals het migratie-, jeugd- en strafrecht.

Beroepsrekening
BE50 3632 1563 8518

Derdenrekening
BE27 6304 3947 9373

BTW-nummer
0774.792.448

Bella Mankieva

Bella Mankieva

is een Master in de Rechten en ingeschreven aan de Gentse balie sinds 2021. Op ons kantoor houdt Meester Mankieva zich voornamelijk bezig met het strafrecht en het burgerlijk
recht (waaronder personen- en familierecht).

Beroepsrekening
BE89 3632 0984 4685

Derdenrekening
BE19 6304 3892 0312

BTW-nummer
0765.271.305

Helena Van den Dooren

Helena Van den Dooren

is een master in de Rechten en ingeschreven aan balie Gent sinds augustus 2021. Hoewel meester Van den Dooren heel uiteenlopende interesses heeft qua rechtstakken, ligt haar voornaamste interesse bij het straf-, verkeers- en burgerlijk recht.

Beroepsrekening
BE90751211187632

Derdenrekening
BE18750462700165

BTW-nummer
0771.404.475

Derry Van Hecke

Derry Van Hecke

is een extern meewerkend advocaat met kantoor te 9000 Gent, Lange Violettestraat 281. Meester Van Hecke is licentiaat rechten, ingeschreven aan de balie sinds 1990 en gespecialiseerd in burgerlijk recht en strafrecht.

Mieke Scheyving

Mieke Scheyving

is onze administratief medewerkster.

Nato Kaishvili

Nato Kaishvili

is onze administratief medewerkster.

Expertises

Strafrecht

Het strafrecht bepaalt aan welke regels de samenleving zich moet houden en welke straffen gegeven moeten worden als men de regels overtreedt.

U kan bij ons terecht voor onder andere de volgende situaties:

 • U begaat een verkeersovertreding en u wordt gedagvaard voor de politierechtbank.
 • U wil klacht indienen tegen een persoon die u heeft aangerand.
 • U wordt verdacht van handelen in verboden middelen.
 • U wordt opgeroepen voor een verhoor bij de politie.
 • U zit in de gevangenis en zou willen vervroegd vrijkomen.
 • U wordt onterecht beschuldigd voor diefstal.

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is de juridische tak van het recht dat de belangrijkste aspecten van het persoonlijke leven regelt zoals bijvoorbeeld: afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding en nationaliteit.

U kan bij ons terecht voor onder andere de volgende situaties:

 • U wil uw kind erkennen.
 • U wil scheiden van uw partner en de impact hiervan op uw kinderen minimaal houden.
 • U wil een kind adopteren.
 • U wil uw naam op uw geboorteakte aanpassen want die is onjuist.

Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht bepaalt welke nationale wetgeving van toepassing is in een internationaal geschil. Het bepaalt ook welke rechtbank van welk land de bevoegdheid heeft om te oordelen over de situatie, en hoe de uitspraak van die rechtbank in andere landen erkend en uitvoerbaar wordt.

U kan bij ons terecht voor onder andere de volgende situaties:

 • U bent getrouwd in het buitenland en u wil het huwelijk in België laten erkennen.
 • U heeft in België een rechtszaak gewonnen en u wil de uitspraak in het buitenland ten uitvoer brengen.
 • Uw oom, die in het buitenland woont, sterft en laat een erfenis na. U wil weten of u erfgenaam bent.
 • U koopt vastgoed in Duitsland maar achteraf blijkt er bedrog in het spel.
 • U wenst te trouwen met uw Marokkaanse partner.

Mensenrechten

Mensenrechten zijn rechten die inherent zijn aan alle mensen, ongeacht ras, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, taal, religie of enige andere status.

U kan bij ons terecht voor onder andere de volgende situaties:

 

 • U wordt geweigerd in een zwembad omdat u een burkini wil dragen.
 • U wordt door uw ouders gedwongen te trouwen met een man die u niet kent.
 • U was het slachtoffer van foltering.
 • U mag volgens de ambtenaar van burgerlijke stand niet trouwen of wettelijk samenwonen met uw partner (van hetzelfde geslacht).
 • U krijgt geen bijstand van een advocaat tijdens een politieverhoor.

Migratierecht

Het migratierecht is het recht dat het verkeer van personen tussen staten regelt. Het omvat ook de bevoegdheden en verplichtingen van die staten en de rechten en plichten van migranten.

U kan bij ons terecht voor onder andere de volgende situaties:

 • U wil de Belgische nationaliteit bekomen.
 • U wil in België asiel aanvragen.
 • U wil uw kind, dat in het buitenland verblijft, naar België halen.
 • U wil samenwonen met uw buitenlandse vriendin maar dit wordt geweigerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • U wil een verblijfsrecht in België bekomen.
 • U wenst hier in België te werken of iemand te werk te stellen.
 • U wenst een zelfstandige activiteit uit te oefenen.

Tarieven

“De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht. Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil, is verboden. Ingeval het ereloon niet met een billijke gematigdheid is vastgesteld, wordt het door de raad van de Orde verminderd, met inachtneming van de belangrijkheid van de zaak en van de aard van het werk, onder voorbehoud van de teruggave die hij beveelt, indien daartoe grond bestaat, dit alles onverminderd het recht van de partij om zich tot het gerecht te wenden indien de zaak niet aan een scheidsgerecht is onderworpen.”

-Art. 446ter Ger.W.

Algemeen

Wij maken goede afspraken met de cliënt en bespreken op voorhand wat onze diensten zullen kosten. Omdat de te leveren inspanningen zelden of nooit op voorhand kunnen worden ingeschat werken wij in beginsel met een uurtarief. Onze prestaties en kosten worden nauwgezet bijgehouden. Dit laat ons toe om voorafgaandelijk een duidelijke prijsafspraak te maken op verzoek van de cliënt.

Provisies

Het systeem van provisies, namelijk het betalen van een op voorhand afgesproken voorschot, maakt het mogelijk om aan het werk te beginnen, bona conscientia. Het is mogelijk dat er meerdere provisies gevraagd worden. Dit is afhankelijk van de eigenschappen van de zaak.

Kosten

Het vertrekpunt voor de berekening van het ereloon is € 125,00 per uur met dien verstande dat dit bedrag kan verminderd of vermeerderd worden volgens de eenvoud of complexiteit van de zaak of volgens wie aan het dossier dient te werken.

Volgende kosten worden bij het opmaken van een dossier in principe steeds in aanmerking genomen:

eerste consultatie:€ 75,00
aanleg en bewaring van een nieuw dossier:€ 100,00
brieven en procedurestukken:€ 10,00 per pagina
verplaatsingen:€ 0,50 per kilometer
bijzondere kosten:
(gerechtskosten, expertisekosten, deurwaarderskosten,…)
reële kostprijs

Sinds 1 januari 2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan BTW. Alle tarieven dienen dan ook te worden verhoogd met 21% BTW.

Contacteer ons

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren via e-mail of telefoon.

Advocaat Bertrand Vrijens

Meester Bertrand Vrijens heeft zijn spreekuren op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag op afspraak. Er is geen vrije consultatie meer op dinsdag ingevolge de Corona-maatregelen.

 

Tel 09/ 231 83 57 - Fax 09 / 231 27 15 - Email: bertrand.vrijens@vrijens.net

Advocaat Lut De Meyer

Meester Lut De Meyer kan enkel na telefonische afspraak gecontacteerd worden.

 

Tel 09 / 279 36 04 - Fax 09 / 231 27 15 - Email: lut.de.meyer@vrijens.net

Advocaat Elke Van de Cotte

Meester Elke Van de Cotte kan enkel na telefonische afspraak gecontacteerd worden.

 

Tel 09 / 222 82 76 - Fax 09 / 231 27 15 - Email: elke.vandecotte@skynet.be

Advocaat Silke Van Maele

Meester Silke Van Maele kan enkel na telefonische afspraak gecontacteerd worden.

 

Tel 09 / 231 83 57 - Fax 09 / 231 27 15 - Email: silke.van.maele@vrijens.net

Advocaat Bella Mankieva

Meester Bella Mankieva kan enkel na telefonische afspraak gecontacteerd worden.

 

Tel 09 / 231 83 57 - Fax 09 / 231 27 15 - Email: bella.mankieva@vrijens.net

Advocaat Helena Van den Dooren

Meester Helena Van den Dooren kan enkel na telefonische afspraak gecontacteerd worden.

 

Tel 09 / 231 83 57 - Fax 09 / 231 27 15 - Email: helena.vandendooren@vrijens.net

Bel ons

Tel: 09/231.83.57

Fax: 09/231.27.15

Adres

Kortrijksesteenweg 641

9000 Gent

Contacteer ons vrijblijvend

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren via e-mail of telefoon.

Wij hebben een netwerk van medewerkers in Antwerpen, Oudenaarde, Brugge, Kortrijk, Gent en Brussel die te allen tijde ter onze beschikking staan.

We maken steeds een eerste inschatting van uw probleem. Dit betekent dat we u volledig vrijblijvend zeggen wat we denken dat er moet gedaan worden, hoeveel het zal kosten en wat de risico's zijn.